وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

فرزانه آذربیک

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

پانزده سال سابقه وکالت
در امر پرونده‌ های حقوقی و کیفری

azarbeik

خدمات قابل ارائه توسط وکیل پایه یک دادگستری

15 سال سابقه در امر مشاوره و وکالت پرونده های حقوقی و کیفری