ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات طبق قانون پیش فروش آپارتمان

ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات طبق قانون پیش فروش آپارتمان  قبل از ورود به بحث [...]

برابری دیه زن ومرد

«تحلیل حقوقی برابری دیه مرد و زن» طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی [...]

نکاتی پیرامون قرارداد مشارکت در ساخت

نکاتی پیرامون قراردادهای مشارکت در ساخت این‌گونه قراردادها بر مبنای توافقی تنظیم می‌شود که بر اساس [...]

حق شفعه در ملک مشاع

به طور خلاصه؛ حق شفعه به این معناست که، هرگاه دو نفر در یک مال [...]