مبلغ عیدی و پاداش کارگران اعلام شد

 مبلغ عیدی و پاداش کارگران اعلام شد   معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و [...]

جزئیات میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1403

جزئیات میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1403   صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و [...]