بخشودگی جرایم مالیاتی به شرط پرداخت تا آخر این ماه

بنابر اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیاتی به شرط پرداخت تا آخر این [...]

بخشش مالیاتی این افراد اعلام شد

بخشش مالیاتی این افراد اعلام شد   طی ابلاغیه صادر شده توسط معاون حقوقی و [...]