زمان واریز عیدی کارمندان مشخص شد

زمان واریز عیدی کارمندان مشخص شد   رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از زمان [...]

شورای نگهبان با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان موافقت کرد

هادی طحان نظیف از موافقت شورای نگهبان با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و [...]

مصوبه مجلس برای حداقل حقوق بازنشستگان

مصوبه مجلس برای حداقل حقوق بازنشستگان   در نشست علنی صبح امروز شنبه 7 بهمن [...]

موافقت با افزایش 25 درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان

موافقت با افزایش 25 درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان   سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای [...]