989122705997+
989125937407+

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت

15 آذر 1400

بر اساس قانون و مقررات، اگر شخصی فوت نماید، وراث قانونی و حین‌الفوت او و یا افراد ذی نفع به مانند طلبکاران باید جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند.

دلیل اهمیت وجود این گواهی این است که، زمانی که برای تقسیم ماترک زمانی که نیاز به مراجعه به دادگاه، دفاتر اسناد رسمی، مراجع دولتی و غیر دولتی باشد نیاز به گواهی انحصار وراثت وجود دارد.

مطلب پیشنهادی: اعسار چیست؟

گواهی انحصار وراثت چیست؟گواهی حصر وراثت مدرکی قانونی است که تمامی وراث به طور دقیق مشخص می‌شوند.
همچنین علاوه بر ذکر دقیق تمامی وراث میزان سهم‌الارث هریک از ورثه تعیین می‌گردد.
صدور این گواهی نیاز به درخواست حداقل یکی از وراث یا هریک از طلباکاران متوفی دارد. 

گواهی حصر وراثت به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می‌شود.
درصورتی که متوفی اموالی به جا نگذاشته باشد، گواهی حصر وراثت محدود به تنهایی کفایت می‌کند.
اما در غیراینصورت، زمانی که متوفی اموال منقول و غیر منقول از خود به ارث گذاشته باشد، لزوماً باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ شود.


تفاوت گواهی حصر وراثت محدود و نامحدودهر دونوع از گواهی انحصار وراثت که در بالا ذکر کردیم از حیث هزینه با دیگری فرق چندانی ندارد.
پس چه تفاوتی میان گواهی محدود و نامحدود وجود دارد؟
مدت زمان صدور گواهی انحصار وراثت محدود کمتر از ده روز و گواهی نامحدود کمتر از چهل روز می‌باشد.
برای اخذ گواهی حصر وراثت محدود نیازی به انتشار آگهی نیست، اما در نامحدود شما موظف به انتشار آگهی هستید.


نحوه دریافت گواهی انحصار وراثتابتدا باید متن درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی واقع در آخرین محل اقامتگاه متوفی ثبت کنید.
سپس برای شما شعبه شورای حل اختلاف تعیین می‌شود و پیامکی برای شما ارسال خواهد شد.
در انتها با مراجعه به آن شعبه جهت اخذ گواهی اقدام می‌کنید. 


مدارک لازمه جهت درخواست و اخذ گواهی انحصار وراثت


  • گواهی فوت متوفی

  • شناسنامه متوفی(باید باطل شده باشد.)

  • استشهادیه محضری

  • عقدنامه یا رونوشت آن(در صورتی که شخص دارای همسر باشد.)

  • شناسنامه تمانی وراث

  • وصیت نامه متوفی(در صورت وجود) 

نکته:در صورتی که تاریخ فوت متوفی قبل از سال ۹۵ باشد، مفاصا حساب "مالیات بر ارث" لازم است. 
 

به عنوان تعریفی کلی، مفاصاًحساب مالیاتی به معنای دریافت برگه‌‌ تسویه حساب مالیات می‌باشد. 


گواهی انحصار وراثت المثنیهنگام مفقود شدن گواهی اصلی، وراث می‌توانند با مراجعه به شعب شورای حل اختلاف واقع در آخرین محل سکونت متوفی که گواهی انحصار وراثت را صادر کرده، درخواست رونوشت گواهی انحصار وراثت را ارائه دهید.
نکته: برای اطلاع از شعبه صادر کننده گواهی انحصار وراثت، می‌توانید به رایانه مرکزی شورای حل اختلاف مراجعه کنید و با اعلام کد ملی متوفی و یا خود، از شعبه مطلع گردید.

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0