989122705997+
989125937407+

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست؟

5 آذر 1400

قرار موقوفی تعقیبزمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می شود،دادسرا موظف به انجام تحقیقات و اقدامات اولیه می شود که در صورتی که اتهام وارده به متهم اثبات شود و عمل متهم مجرمانه شناخته شود،با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت ارسال می شود تا قاظی مربوطه،با توجه به اظهارات متهم،تحقیقات انجام شده توسط دادسرا و ادله انجام جرم حکم صادر کند.

در صورتی که به هردلیل،کیفرخواست صادر نگردد و دادسرا تصمیم دیگری اتخاذ کند،به تصمیمات اتخاذی قرار می گویند.
قرار موقوفی تعقیب در موارد فوت متهم یا گذشت شاکی خصوصی و غیره صورت می گیرد.در واقع به دلایلی که در جریان رسیدگی اتفاق می افتد،تعقیب کیفری متوقف شده و می توان در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی و دادرسی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

تجدید نظر خواهی درباره این قرار به صورت؛بیست روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص خارج از کشور می باشد.

طبق ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری،مواردی که طی آن قرار موقوفی تعقیب قابل صدور می باشد به شرح زیر می باشد:

  • فوت متهم یا فوت محکوم علیه

نکته مهمی که راجع به این مورد می باشد؛
هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده فوت شود،طبق ماده 535 قانون آئین دادرسی کیفری،قاضی اجرای حکم در صورت درخواست محکوم له(یا همان شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است.)مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی،دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می کند.

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته:گذشت شاکی،حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مرتکب شده توسط متهم را از بین نخواهد برد و صرفا در خصوص جنبه عمومی جرم می باشد.

  • شمول عفو

  •  نسخ مجازات قانونی

  • شمول مرور زمام در موارد پیش بینی شده در قانونی

  • توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته:طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی،در جرائم تعزیری درجه 6و7و8،موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا خواهد شد.
اما اگر جرم تعزیری مشمول درجات 6و7و8 نباشد،توبه از جهت تخفیف مجازات می باشد.

  • اعتبار امر مختوم
     


در رابطه با ماده 13 قانون آیین دادرسی که در بالا ذکر شد دو تبصره وجود دارد:
تبصره 1:درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.
تبصره 2: «هرگاه شخص مرتکب جرم،پیش از صدور حکم قطعی،مبتلا به جنون شود؛تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود...»

بیشتر بخوانید:قرار منع تعقیب به چه معناست؟

 

سؤالات متداول


1-گذشت شاکی از متهم به چه صورت می باشد؟
گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضائی صورت می گیرد.
همچنین می تواند با مراجعه و تنظیم متن گذشت در دفترخانه اسناد رسمی و در نهایت تقدیم آن به مرجع قانونی صورت بگیرد.

2-در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؟
در مواردی همچون فوت متهم،گذشت شاکی خصوصی و ... قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
نکته لازم به ذکر این است که فقط در جرائمی که متهم شاکی خصوصی دارد،گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.


بیشتر بخوانید: سرقفلی به چه معناست؟

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0