989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۸۱۵- عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی بر اساس قسامه

17 بهمن 1400

شماره رأی: ۸۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به تعریف "قسامه" در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مطابق ماده ۲۰۸ این قانون؛ "حدود و تعزیرات با سوگند نفی با اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد" و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی براینکه قسامه "برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است" و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یاد‌شده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، "قسامه" دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه این تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیز آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0