989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۸۰۶ در خصوص شامل نشدن بیمه شخص ثالث برای راننده بدون گواهینامه

5 آذر 1400

شماره رأی:۸۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰،گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه،پیش بینی شده است،اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده،مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد،پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن،کاری بیهوده و غیر عقلایی است.بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون،برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بند های چهار‌گانه ماده ۱۵ یاد شده،مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت،این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.افزون بر این،شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یاد‌شده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.بنا به مراتب،بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعله اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع،اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0