989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال

24 آبان 1400

شماره رأی:۷۹۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

قانونگذار به شرح مواد ۴۷۵،۴۷۴،۴۳۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی،در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد،پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی،پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود.بنا به مراتب،در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد،پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شمارۀ ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی،صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0