989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۸۲۰ درخصوص تجدیدنظر خواهی دادستان در جرایم قابل گذشت

7 خرداد 1401


شماره رأی:۸۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

با‌توجّه به اینکه حق تجدید‌نظر‌خواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدید‌نظر‌خواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدید‌نظر از سوی شاکی ب معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدید‌نظر‌خواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوّت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تحدید‌نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0