989122705997+
989125937407+
29 تیر 1401

رای وحدت رویه ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۸۹ درباره عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت.

بیشتر بدانید
22 تیر 1401

رای وحدت رویه ۷۹۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۹۲ درخصوص قابل تجدید‌نظر بودن آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر‌زمینی به طور مطلق در دیوان عدالت اداری.

بیشتر بدانید
11 تیر 1401

رأی وحدت رویه ۷۹۳

رأی وحدت رویه ۷۹۳ درخصوص قابل فرجام‌خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت.

بیشتر بدانید
28 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۷۹۴

رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان‌ عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ منتشر شد.

بیشتر بدانید
27 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۷۹۵

رای وحدت رویه ۷۹۵ دیوان عالی کشور، درتاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ درباره تشدید مجازات شلاق تعزیری منتشر شد.

بیشتر بدانید
21 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۷۹۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابليت فرجام‌خواهی از آرا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صادر شد.

بیشتر بدانید
15 خرداد 1401

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ درخصوص مواردی درباره شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حدود هر یک از سارقان را مشخص می‌کند.

بیشتر بدانید
14 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۸۰۱

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ درخصوص عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. متن رأی را در ادامه قرار دادیم.

بیشتر بدانید
11 خرداد 1401

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ درخصوص مرجع رسیدگی به اعتراضات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رای وحدت رویه ۸۰۳، درخصوص مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.

بیشتر بدانید
10 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۸۰۴ در خصوص مسئولیت پزشک و پرستار دربرابر جراحات ایجاد شده

رأی وحدت رویه ۸۰۴ در خصوص مسئولیت پزشک و پرستار دربرابر جراحات ایجاد شده

بیشتر بدانید
7 خرداد 1401

رأی وحدت رویه ۸۲۰ درخصوص تجدیدنظر خواهی دادستان در جرایم قابل گذشت

در شانزدهم فروردین ۱۴۰۱، رای وحدت رویه ۸۲۰، نتیجه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور د درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان در جرایم قابل گذشت منتشر شد.

بیشتر بدانید
20 فروردین 1401

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

بیشتر بدانید
17 فروردین 1401

رای وحدت رویه ۷۹۸ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی

بیشتر بدانید
22 اسفند 1400

رای وحدت رویه ۸۰۰ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۸۰۰ دیوان عالی کشور، درخصوص تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

بیشتر بدانید
11 اسفند 1400

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم

بیشتر بدانید
3 اسفند 1400

رأی وحدت رویه ۸۰۹ دیوان عاای کشور در خصوص قاچاق کالا

رأی وحدت رویه ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کالای قاچاق و نگهداری کالای قاچاق.

بیشتر بدانید
1 اسفند 1400

رأی وحدت رویه ۸۰۷ درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی

رأی وحدت رویه ۸۰۷ درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی

بیشتر بدانید
27 بهمن 1400

رأی وحدت رویه ۸۰۸ در خصوص قابلیت فرجام آرا صادره

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است.

بیشتر بدانید
25 بهمن 1400

رأی وحدت رویه ۸۱۸ در خصوص اعتراض شخص ثالث

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است.

بیشتر بدانید
23 بهمن 1400

رأی وحدت رویه ۸۱۲ - درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأدیه چک

رأی وحدت رویه ۸۱۲ در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأدیه چک

بیشتر بدانید
19 بهمن 1400

رأی وحدت رویه ۸۱۴ در خصوص جرم ارسال مواد مخدر

رأی وحدت رویه ۸۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص "ارسال" مواد مخدر با توجه به این اصل که طبق بند ۲ ماده ۱ قانون ۴ اصلاح مبارزه با مواد مخدر کلمه ارسال، محفوف به "وارد کردن" و "صاد کردن" است.

بیشتر بدانید
17 بهمن 1400

رأی وحدت رویه ۸۱۵- عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی بر اساس قسامه

رأی وحدت رویه ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم بر اساس قسامه

بیشتر بدانید
4 بهمن 1400

رای وحدت رویه ۸۱۷ در خصوص اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت دیه

رأی وحدت رویه ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل فرجام بودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک در مورد اعسار از پرداخت دیه

بیشتر بدانید
5 آذر 1400

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ در خصوص غرامات ناشی از مبیع

رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیأات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف فروشنده در موارد مستحق‌ للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

بیشتر بدانید
5 آذر 1400

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و ... در دادگاه‌ها مطرح می‌گردد، قضات باید رسیدگی به آن را بر عهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌ها، موظف اند با توجه به قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتاً با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را در مورد پرونده صادر و اعلام کنند.

بیشتر بدانید
5 آذر 1400

رأی وحدت رویه ۸۰۶ در خصوص شامل نشدن بیمه شخص ثالث برای راننده بدون گواهینامه

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور: راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است.

بیشتر بدانید
5 آذر 1400

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ در خصوص توقیف مال معین

رأی وحدت رویه 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

بیشتر بدانید
24 آبان 1400

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ در خصوص سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری

رأی وحدت رویه ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

بیشتر بدانید
24 آبان 1400

رأی وحدت رویه ۷۹۱ در مورد جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی

رأی وحدت رویه ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی

بیشتر بدانید
24 آبان 1400

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال

رأی وحدت رویه ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد.

بیشتر بدانید
24 آبان 1400

رأی وحدت رویه ۷۷۴ در مورد معامله به قصد فرار از دین

رأی وحدت رویه ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص معامله به قصد فرار از دین

بیشتر بدانید