989122705997+
989125937407+

تخلیه ید چیست و به چه معناست؟

23 آبان 1400

دعوای تخلیه ید چیست؟


برای مثال شما ملکی را در نظر بگیرید که توسط مؤجر به واسطه قراردادی به مستاجر اجاره داده،با به پایان رسیدن موعد قرارداد اجاره،مستاجر باید نسبت به تخلیه ملک استیجاری اقدام کنم.

اما همیشه به این شکل نیست، ممکن است مستاجرین به هر بهانه ای از تخلیه محل امتناع کنند یا با تاخیر بخواهند آن را تخلیه کنند در حالی که ممکن است مؤجر به هر دلیلی اعم از تنظیم قرارداد با شخص دیگر یا حتی استفاده شخصی از محل مورد نظر نیاز به تخلیه آن ملک دارد.

در این موارد افراد به دلیل سختی ها و دشواری های تخلیه اماکن استیجاری توسط وکلای ملکی اقدام به طرح دعوای تخلیه ید نزد شورا حل اختلاف بپردازند.


یک نکته حائز اهمیت که وجود دارد،این است که برای طرح دعوا تخلیه ید ضرورتی ندارد که خواهان مالک عین باشد یا به زبان ساده تر نیازی نیست که  سند مالکیت ملک به نام خواهان باشد؛همین که مالک منافع ملک مورد نظر یا همان ملک استیجاری باشد و در اجاره نامه،مؤجر اجازه اجاره به غیر را به او داده باشد کافیست و می تواند برای طرح دعوای تخلیه ید اقدام کند.تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید چیست؟دعوای خلع ید زمانی قابل طرح است که قراردادی مابین دو نفر در استفاده از یک ملک،باغ،زمین،خانه و یا آپارتمان وجود نداشته باشد و شخصی بدون اذن و اجازه مالک عین اقدام به تصرف و استفاده از آن نماید،در اینصورت مالک باید با تنظیم دادخواست اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید.
اما دعوای تخلیه ید دقیقا نقطه مقابل خلع ید است،یعنی همانطور که در ابتدا مقاله ذکر شد قراردادی مابین مؤجر و مستأجر وجود داشته باشد و مستأجرین به هر دلیلی نسبت به تخلیه محل مورد نظر امتناع بورزند.سؤالات متداول1-اگر ملک مورد نظر زمان بیشتری نسبت به مدت اجاره نامه در تصرف مستأجر باشد،آیا مؤجر برای این مدت اضافی حق درخواست و دریافت وجه یا اجاره بهایی را دارد؟
بله،در قانون مدنی اصطلاحی تحت عنوان اجرت المثل وجود دارد،یعنی مؤجر یا وکیل او می تواند با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به دریافت وجهی برای این مدت اضافه که محل در تصرف مستأجر بوده اقدام کند.
میزان این اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری از سوی شورا حل اختلاف یا دادگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.
2-مرجع رسیدگی به این دعوا(تخلیه ید) کجاست؟
شورای حل اختلاف

اما به استثنا اگر آن محل استیجاری کاربری تجاری داشته باشد و مابین طرفین بر سر سرقفلی یا حق کسب اختلاف باشد،طبق قانون شورا حل اختلاف مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری دادگاه های دادگستری می باشد.
منظور از حکم تخلیه چیست؟اگر در قرارداد شرایط لازمه برای صدور دستور تخلیه وجود نداشته باشد،مثل وجود نداشتن امضا دو گواه در زیر قرارداد اجاره یا ذکر نشدن مدت اجاره، مؤجر باید از طریق حکم تخلیه نسبت به تخلیه محل مورد نظر اقدام کند.
چه تفاوتی میان دستور تخلیه و حکم تخلیه وجود دارد؟

 

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0