989122705997+
989125937407+

خیار تدلیس-معنا و شرایط تحقق آن

5 آذر 1400

تدلیس به چه معناست؟تدلیس در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.
بنابراین تدلیس در بیع را کتمان عیب آن می دانند. در علم حقوق و فقه اصطلاح تدلیس معنایی نزدیک به معنای لغوی آن را دارد، اما کاربرد وسیع تری دارد.
در این علوم هرگاه یکی از طرفین عقد کارهای فریبنده انجام دهد برای فریب طرف دیگر، از اصطلاح تدلیس استفاده می‌کنند.

تدلیس علاوه بر فریب و پوشاندن عیب، اظهار غیرموجود را نیز در بر می‌گیرد.
تدلیس را به نحو دیگری، این‌صورت که هر فعل یا ترک‌ فعل آگاهانه برای پوشاندن و پنهان ساختن صفت های اصلی یا فرعی بیان کرد.
علاوه بر این برخلاف واقع آن را برتر نشان دادن به قصد فریب و نیرنگ از سوی یکی از طرف های عقد همان تدلیس می‌باشد.زمان اعمال خیار تدلیسابتدا بهتر است معنا ساده و کوتاه خیار تدلیس را بگوییم؛ خیار تدلیس همان معنای برهم زدن معامله یا قرارداد از طرف شخص فریب خورده را دارد.

حال که از معنای آن آگاه شدیم، زمان اعمال خیار تدلیس یا همان برهم زدن معامله در ماده 440 قانون مدنی آمده است.
در ماده 440 گفته شده:«خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.»
حال این به چه معناست؟
هرگاه شخصی که فریب خورده است (که به طور معمول در قرارداد های خرید و فروش همان خریدار می باشد.) از عیب یا نقصی در آن مال مطلع شود، فورا باید اقدام به اطلاع مراتب به طرف دیگر عقد بنماید، در صورت ممانعت یا تکذیب، شخص فریب خورده باید دادخواستی را به دادگاه حقوقی ارائه دهد.یک نکته جالب توجه:تدلیس در ازدواج

تدلیس در ازدواج هم ممکن است، حال چگونه و به چه معنا می‌باشد؟
هرگاه زن یا مرد به موجب دروغ یا کتمان باعث فریب در ازدواج شود، تدلیس در ازدواج صورت گرفته.
به معنای ساده‌تر؛ هرگاه یکی از طرفین با اعمال متقلبانه و هرگونه فعل یا ترک فعل آگاهانه اقدام به پنهان کردن عیب یا نقصی کند یا صفتی را به خود نسبت دهد که فاقد آن صفت باشد، تدلیس رخ داده.
به عنوان مثال اگر مرد در حین عقد جنون داشته باشد اما زن از این موضوع مطلع و آگاه نباشد، زن حق فسخ معامله یا همان عقد را دارد.سؤالات متداول


1-شروط خیار تدلیس (برهم زدن معامله از طرف شخص فریب خورده) چیست؟
الف)برای تحقق خیار تدلیس، باید به مال یک صفتی که در آن موجود نیست نسبت داده شود.
ب)فریب دادن؛ یعنی هنگامی که شخصی یک صفت را به مالی نسبت می دهد و یا عیبی را کتمان کند و قصد او از اینکار فریب و تشویق خریدار به انجام معامله باشد.

2-چگونه در امر تدلیس در ازدواج باید طرح دعوا کرد؟
دادخواست تدلیس در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان داده شود.

مطلب پیشنهادی: منظور از اموال منقول و غیر منقول چیست؟

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0