989122705997+
989125937407+

منظور از اموال منقول و غیر منقول چیست؟-بررسی معنا و تفاوت ها

22 آبان 1400

اموال منقول


مطابق با تعریف قانون، « هر مالی را که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول نامیده می‌شود.».

پس غالب اموال و اشیای اطراف ما منقول محسوب می‌شوند. همچنین مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده‌اند یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشند، مادامی که در بنا به کار نرفته‌اند منقول به حساب می‌آیند. علاوه‌بر این نمونه‌های مشخص، کلیه‌ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره نیز منقول هستند. دسته‌ی اخیر، اموال در حکم منقول یا منقول حکمی نامیده می‌شوند که درواقع حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آنها منقول است.
  

مال از نظر حقوقی به چیزی گفته می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملتی معین باشد.
برای شناخته شدن چیزی به عنوان مال لازم نیست دارای یک مالک خاص باشد,بلکه کافیست مفید و دارای قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت باشد.
در دسته بندی حقوقی مال به دو دسته اموال غیر منقول و اموال منقول تقسیم می شود.اموال منقول طبق تعریف قانون:اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

به زبان ساده
غالب اموال و اشیای اطراف ما منقول به حساب می آید از جمله کلیه ی دیون از قبیل:ثمن مبیع,مال الاجاره و قرض
بیشتر بخوانید:ثمن مبیع چیست؟
برای مثال مصالحی که برای ساخت بنا استفاده می شود از قبیل سنگ,آجر و غیره مادامی که در بنا به کار نرفته اند منقول محسوب می شوند.اموال غیر منقول


طبق تعریف اراِیه شده از قانون: «مال غیر منقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.»

به زبان ساده تر می توان گفت هر آن چیزی که نمی توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند:خانه,وسایل متصل شده به زمین و ... همگی اموال غیر منقول به حساب می آیند.
اموال غیر منقول انواع مختلفی دارد:برخی از آنها طبق حکم طبیعی خود غیر منقول محسوب می شوند و قابل نقل و انتقال نیستند اما برخی دیگر به واسطه ی اعمال انسانی تبدیل به مالی غیر منقول شده اند,مثل:خانه و ابزار و مصالحی که در ساخت خانه استفاده شده است.آن ابزار و مصالح تا زمانی که به بنا یا زمین متصل شده باشند غیر منقول محسوب می شوند اما پس از جدا شدن صفت اکتسابی خود را از دست می دهند و جز اموال منقول به شمار می آیند.به عنوان دیگر مثال آن می توان از محصولاتی که هنوز از زمین زراعی درو یا چیده نشده اند نام برد.

دسته ای دیگری وجود دارد که نه برحسب ذات و نه به وسیله ی عمل انسان غیر منقول نیستند اما بنا به قانونگذار ملاحظاتی ذیل اموال غیر منقول قرار داده است.طبق ماده قانون 17 قانون مدنی و توضیح به عبارتی ساده تر,حیوانات یا اشیایی که مالک آنهارا به عمل زراعت اختصاص داده است یا بهتر است بگوییم هر مال منقولی که  برای استفاده در عمل زراعت لازم باشد و مالک آنهارا به این امر اختصاص داده باشد از جهت صلاحیت توقیف اموال,جز ملک محسوب می شوند و در حکم ماله غیر منقول به شمار می آیند.پس دو شرط لازمه برای غیر منقول دانستن این اموال به شرح ذیل است:

 
  • اموال ذاتا منقول باشند

  • مالک آنهارا به عمل زراعت یا آبیاری زمین زراعی اختصاص داده باشد.

دسته ی بعدی اموال غیر منقول,اموال غیر منقول تبعی هستند که به تبع نام آنها,اموالی هستند که به تبعیت از مال غیر منقول,غیر منقول تلقی می شوند.

از مصادیق این اموال به سه مورد در ماده ی 18 قانون مدنی اشاره شده است.حق انتفاع از اشیای غیر منقول , حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند تقاضای اجرای خلع ید.

حتما بخوانید:حق ارتفاق و حق انتفاع چیست؟

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0