989122705997+
989125937407+

اعسار چیست؟

23 آبان 1400

اعسار به چه معناست؟


اعسار از لغت عٌسر گرفته شده است و معنای لغوی آن رنج و سختی می‌باشد.
کلمه اعسار در علم حقوق به معنای شرایطی است که شخص امکان پرداخت بدهی هایش را نداشته باشد.

نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، این است که اعسار مخصوص افراد عادی است و به تجار اختصاص نمی‌یابد.انواع اعسار


اعسار شامل دو نوع:

  • اعسار از هزینه دادرسیپ

  • اعسار نسبت به محکوم به

می‌شود.

برای مثال هنگامی که یک شخص از شخصی دیگر بابت خساراتی که مالش وارد شده است شکایت می‌کند و شخص محکوم توانایی پرداخت این ضرر و زیان را نداشته باشد، در صورت داشتن شرایطی خاص می‌تواند ادعای اعسار کند، یعنی که شخص محکوم قادر به پرداخت آن هزینه نیست.

مثالی دیگر؛ اعسار در امر ازدواج نیز وجود دارد، به این صورت که هنگامی که زن طلب مهریه خود را به هنگام طلاق از مرد می‌کند، مرد در صورتی که توانایی پرداخت مهریه زن را نداشته باشد می تواند تحت یکسری شرایط خاص ادعای اعسار بکند.شرایط لازمه برای اثبات اعسار


محکوم برای اثبات اعسار در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضا تقسیط آن باید دلایل خود را به دادگاهی که رأی در آن صادر شده است، ارائه کند.
یکی از مهم ترین دلایل استنادی می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد.

نکته:قاضی مربوطه نمی‌تواند به تنها یک برگ کاغذ تنظیم شده توسط افراد ناشناس و بدون اینکه احضار و اهراز هویت شوند استناد کند.

قاضی دادگاه مطابق ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باید از شهود معرفی شده دعوت به عمل آورد و حضوراً اظهارات آنهارا در صورت جلسه درج نماید.
در ضمن شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر باشند و درباره گفته های خود سوگند یاد کنند.
دربرخی مواقع به درشکل ممکن است افراد ذیل استشهادیه را امضاء کنند:

  • به منظور رفاقت 

  • بدون خواندن مفاد ذکر شده در استشهادیه و به رسم رفاقت و یا بدون اطلاع از وضعیت مالی اقدام به امضای استشهادیه بکنند.


طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ارکان یک استشهادیه قانونی، ذکر نسبت شهود با مدعی اغسار و همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا می‌باشد.نکات اعسار و تقسیططبق ماده 1 قانون اعسار، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ماده 23 قانون اعسار نیز می‌گوید:مدعی اعسار باید شهادت کتبی و حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندکانی او مطلع باشند، ضمیمه دادخواست خود کند.

در شهادت نامه مذکور باید اسم  و شغل مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای پرداخت به محکوم‌به با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
درضمن در ماده 37 همین قانون ذکر شده:اشخاصی که دارایی نداشته باشند یا دارایی آنها برای پرداخت تمام بدهی کافی نباشد، اما با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از دین خود را بپردازد، دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و معیشت ضروری او میزان و تعداد اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد.سؤالات متداول


1-نتیجه درخواست اعسار چیست؟
نتیجه درخواست اعسار، یا تقسیط بدهی های محکوم می‌باشد یا معافیت موقت از پرداخت بدهی یا اعطای مهلت به محکوک علیه برای پرداخت دیون خود.
همچنین ممکن است به تشخیص قاضی ترکیبی از چند حکم بالا باشد.2-آیا پس از رد درخواست اعسار از سمت قاضی، امکان درخواست مجدد وجود دارد؟
بله،در چنین شرایطی به اصطلاح درخواست اعسار هیچ‌گاه مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نمی‌شود، یعنی در صورتی که شما با دلایلی که به دادگاه ارائه دادید، موفق نشدید، می‌توانید مجدداً با دلایل و جهاتی دیگر درخواست اعسار نمایید.

بیشتر بخوانید:اعسار از هزینه دادرسی به چه معناست؟

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0