989122705997+
989125937407+

نحوه اعمال امتیاز تأهل و فرزند داشتن در آزمون استخدامی فراگیر

29 شهریور 1401

همزمان با انتشار کارت شرکت در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی، داوطلبان دارای فرزند باید برای برخورداری از امتیاز مشخص شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اطلاعات مربوط به محل تولد فرزندان خود را در سایت سنجش آموزش کشور تکمیل کنند.

کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:
الف- در به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هرفرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.

ب- در به‌کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد مجموعا حداکثر تا ده درصد به امتیاز هرفرد اضافه شود.
شمول این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.

پ- برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحل فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.

پس بر همین اساس، داوطلبان می‌بایست با مراجعه به درگاه سنجش آموزش کشور و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون نسبت به تکمیل بند مربوط به محل تولد فرزندان اقدام نمایند.
*: در صورت عدم تکمیل بعد از برگزاری آزمون هیچ‌گونه ویرایشی برای بند مذکور انجام نخواهد گرفت.

حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: نمره آزمون استخدام حداکثر ۱۰ هزار است و امتیاز مربوط به تأهل و قانون جوانی جمعیت نیز هزار نمره در کل به داوطلب مشمول اضافه می‌کند؛ به این صورت که ۲۰۰ نمره به ازای تأهل و ۲۰۰ نمره به ازای هر فرزند به نمره داوطلب مشمول این شرایط اضافه می‌شود.

در آخر این نکته را تأکید کرد، به ازای یک فرزند ۲۰۰ امتیاز به فرد داده می‌شود، اما حداکثر امتیاز هزار است و اگر فردی فرزندان بیشتری داشته باشد در این امتیاز تغییری ایجاد نمی‌شود.

آخرین خبر ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0