989122705997+
989125937407+

محکومیت ایران موسوی، مادر بابک خرمدین به 45 ماه حبس!

29 شهریور 1401

حدود یکسال پس از قتل بابک خرمدین، با قطعی شدن حکم صادره برای مادر او این پرونده بسته شد.


اولین بار خبر این جنایت که در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 با کشف قطعاتی از بدن بابک خرمدین در شهرک اکباتان منتشر گردید.


نهایتا امروز رامتین آقاجانلو دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، از 45 ماه حبس برای مادر بابک خرمدین خبر داد.


وی در ادامه افزود: ایران موسوی، مادر بابک خرمدین به اتهام معاونت در قتل عمدی، به حبس محکوم شد و به دلیل اینکه به رأی دهدگاه تمکین کرد با کسر یک چهارم محکومیت صادره توسط دادگاه به 45 ماه حبس محکوم شده است.

آخرین خبر ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0