989122705997+
989125937407+

کوچکی نژاد: پیشنهاد قوه قضاییه برای افزایش حقوق کارکنان این قوه، در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد

29 شهریور 1401

به نقل از گیل‌خبر، کوچکی نژاد در توضیح این خبر گفت: طبق قانون، شورای دستمزد حقوق کشور، مسئولیت تعیین حقوق‌ها را بر عهده دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو طرح برای افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه به صحن مجلس آمد که هد دو رأی نیاور که این امر سرانجام موجب نگرانی کارکنان این قوه شد.

در تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱، مجلس مجوز داد که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق دستمزد کشور، در دریافتی‌های کارکنان قوه قضاییه، سازمان‌های وابسته و قضات تغییراتی اعمال شود.

وی ادامه داد: در این راستا، درجلسه هفته پیش شورای دستمزد کشور که متشکل از ۴ وزیر، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ۲ نماینده مجلس است، پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه مطرح شد و به دلیل اینکه منابع دقیق مشخص نبود و سازمان برنامه و بودجه مخالفت‌هایی داشت، قرار بر این شد که سازمان برنامه و بودجه این افزایش بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه بررسی کند و در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورا، افزایش حقوق کارکنان این قوه و قضات را مصوب کنیم.

لازم به ذکر است که این افزایش تقریبا ۲ برابری است.

او در آخر گفت: در جلسه هفته گذشته با کلیات پبشنهاد قوه قضاییه موافقت شده و جزئیات نیز قرار است در جلسه سه‌شنبه آتی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

آخرین خبر ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0